המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
שאלון הרשמה להשתלמות E-Car
שם פרטי
שם משפחה
מספר ת.ז
תאריך לידה
טלפון נייד
טלפון נוסף
כתובת מגורים
עיר
כתובת דוא"ל
בעל הסמכה
מספר כתב הסמכה
אזור השתלמות מועדף
מסלול לימודים מועדף