המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
חזון המכללה הטכנולוגית לרכב

חזון המכללה

מינוף תחום ההכשרות במכללות הרכב באיגוד המוסכים למרכז ארצי מוביל בעוצמתו, באיכויותיו ובחדשנותו הטכנולוגית.

מרכז המספק מענה איכותי לגופים ומוסדות, לקולקטיבים ואינדיבידואליים לפיתוח מיומנויות חדשות להתמודדות עם אתגרי הקדמה בענף הרכב האוניברסאליים, תוך יישום ופיתוח תכניות לימוד דידקטיות ומעבדות מאיצי חדשנות.

שדרוג תכניות ההכשרה "המסורתיות" בפיתוח כישורי למידה וסקרנות ברוח העידן הנוכחי, בהלימה לצרכי המשק ובאישורן במשרדי הממשלה הרלוונטיים להרחבת תשתית יריעה תומכת.

מרכז הפורש את שלוחותיו ברחבי המדינה ומאפשר מגוון מסלולי הכשרה בתחומי התמחות שונים מחד,מקיים ומפתח שיתופי פעולה עם מרכזים ואיגודים דומים בעולם מאידך.

מרכז השואף לרמות ייצוג ובולטות גבוהות בשמירה על סטנדרים גבוהים המעצבים סטאטוס חברתי-מקצועי ולהערכה פנימית וחיצונית גבוהים.

בקרה וניהול מערכתי יעיל, נראות, שקיפות יושר והגינות העובר כחוט השני בכל שלוחותיו. מרכז המטפח את ההון האנושי של עובדיו כארגון לומד ומתעדכן בהלימה לדרישות המקצועיות, מקדם תרבות ארגונית ושירות ללקוחות הפנימיים, החיצוניים והבינ"ל. 

מרכז שחותר לאוריינות חזותית לשיפור מתמיד של סביבה פיסית אסטטית תוך הקפדה על רמת בטיחות גבוהה כחלק אינטגראלי מסדר יומו.  

בפרספקטיבה אישית, בתום 20 שנות עשייה בעיצוב פני הדור הצעיר (חינוך), בתפקידי הנוכחי אראה הזדמנות למימוש החזון הנ"ל להתגשמות ערכית בשינוי תודעתי בענף הרכב בישראל.

                                                             בברכה,

                                                          קובי אביטל

                                                    סמנכ"ל מחקר ופיתוח

                                                       ומנהל המכללה