המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
השתלמות חובה מטעם משרד התחבורה לבוחני רישוי
השתלמות חובה מטעם משרד התחבורה לבוחני רישוי רכב
השתלמות בת 10 שעות אקדמאיות
מתקיימת בשני מפגשי ערב בשעות 16:30-20:30
להרשמה יש למלא טפסי הרשמה