המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
תקשורת מחשבים ברכב - CAN BUS

השתלמות לפיתוח מיומנויות טכניות יצירתיות בתחום בקרת ממשק נתונים בין יחידות הבקרה וערוצי התקשורת השונים להפעלת מערכות שונות ברכב.                                   
מטרת ההכשרה היא לפתח יכולת ללומד להתמודד עם פרוטוקול המגדיר את תהליך החלפת המידע בין המחשבים שברכב, אופי וקצב העברת הנתונים במערכת זו, עד לרזולוציות הגבוהות ביותר.

ההשתלמות כוללת למידה פרונטאלית וסימולציות להמחשה.   

היקף הקורס 40 שעות