המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
קורס אנגלית טכנית

השתלמות חובה לכל העוסקים בענף שהשימוש בספרות טכנית מקצועית, ציוד דיאגנוסטיקה וסורקי תקלות, עדכני תוכנות והוראות יצרן הינם חלק שגרתי בעבודתם.

הלימודים מיועדים לבעלי מוטיבציה לקדם יכולתם האינטלקטואלית בכישורי שפה שנייה, המהווים אמצעי אינסטרומנטלי נחוץ ביותר בתחום המקצוענות ברכב.

ההשתלמות מעשירה את אוצר המילים הטכניות הנדרשות לקריאה ולהבנת טקסטים טכניים של מערכות רכב והוראות יצרן.  

היקף הקורס: 60 שעות