המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
דיאגנוסטיקה מתקדמים

ההשתלמות בדגש פרקטי במעבדות הרכב כוללת אבחון ופתרון תקלות במערכות ניהול מנוע בנזין, הכרת מרכיבי המערכות וניתוח גרפי של הסיגנאלים המתקבלים מהחיישנים ומתפעולם של המפעילים, תוך הקניית ידע יישומי-תפעולי במכשירי אבחון: ארבע גזים, אוסצילוסקופ וסורקי תקלות

מטרת ההשתלמות הינה הרחבת הידע וההתנסות המקצועית כדי לעודד חשיבה ביקורתית על המידע והנתונים המתקבלים לשם השגת פתרון יעיל, מקצועי ומהיר.

ההשתלמות נערכת עם מיטב המרצים בארץ!

היקף הקורס: 48 שעות