המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
דיאגנוסטיקה-מתחילים

 ההשתלמות חושפת את הלומדים לעולם התנהלותן של מערכות ממוחשבות ברכב (מנוע בנזין), להבניית דרכי איתור מקור התקלות בצורה סיסטמתית ומבוקרת, תוך שימוש בסורקי תקלות אוניברסאליים ומשקף תנודות.  
הלימודים ממוקדי הוראה רפלקטיבית הממחישה באמצעות סימולציה פונקציונאלית, ובהתנסות על רכבים את שלבי העבודה לזיהוי התקלה ודרכי אימותה.

ההשתלמות נערכת עם מיטב המרצים בארץ!

היקף הקורס: 14 מפגשי ערב