המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
קציני בטיחות בתעבורה, לימודי קציני בטיחות, קורס קציני בטיחות

מטרת הקורס: הסמכת ממונה על סדרי הבטיחות ותקינות כלי הרכב במקום עבודתו 
נושאי הלימוד
: חוקים, תקנות ונהלים, תורת המקצוע, הכרת הרכב, מינהל וכלכלה, מדעי ההתנהגות, בטיחות ועוד...
היקף הקורס: 706 שעות
תנאי קבלה:
 
תעודה מקורית על סיום 12 שנות לימוד/ כתב הסמכה לניהול מוסך/ הנדסאי או טכנאי רכב/ מכונאי סוג 02
בעל רישיון נהיגה C
גיל 21 ומעלה
תושב ישראל ובעל אזרחות ישראלית
מבחני התאמה ואישיות במכון אדם מילוא

 מתקונת הקורס: לימודי ערב
בוגרי הקורס שיעברו בהצלחה את הבחינות העיוניות יהיו זכאים לקבל תעודת גמר מטעם משרד התמ"ת