המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
הסמכה בצמיגים ואבובים-רכב

מטרת הקורס:הכשרת בעלי שלב הגבוה ביותר בצמיגים לבעלי כתב הסמכה לניהול מוסך.
נושאי הלימוד:מערכות הרכב איזון גלגלים , תיקון צמיגים ואבובים,שיערוך צמיגים, חידושים וטכנולוגיה מתקדמת בצמיגים, התנסות בסדנא הכוללת:
תיקון צמיגים, איזון גלגלים ופירוק והרכבת הצמיגים. 
מינהל - לימודי חוקי העבודה, תקנות משרד התחבורה, פיננסים, שיווק וניהול המוסך
היקף הקורס: 118 שעות  + 280 שעות מינהל למנהלי מוסך
תנאי קבלה:
בעלי סוג 03 בצמיגים ואבובים (הסתדרותי)  
רישיון נהיגה ב'
בעל אזרחות ישראלית
* בעל כתב הסמכה במכונאות זכאים לפטור מלימודי מערכות הרכב (16ש')  ומקורס המינהל (280 ש')

מתקונת הקורס: לימודי ערב   17:30 20:45


בוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינות העיוניות והמעשיות (פנימי) ובנוסף יעמדו בהצלחה בבחינת מינהל של משרד התחבורה,
 יהיו זכאים לקבלת כתב הסמכה