המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
הסמכה במצבעות רכב

מטרת הקורס:הכשרת בעלי שלב הגבוה ביותר במצבעות רכב לבעלי כתב הסמכה לניהול מוסך.
נושאי הלימוד:תורת המקצוע-מצבעות רכב: מושגי יסוד בפיסיקה, תורת החומרים-הצבע, תורת הגוונים, הכנת השטח לצביעה, שיטות צביעה, , דגמים בצבע
ובטיחות בטיפול בצבעים
מינהל - לימודי חוקי העבודה, תקנות משרד התחבורה, פיננסים, שיווק וניהול המוסך
היקף הקורס: 48 שעות  + 280 שעות מינהל למנהלי מוסך
תנאי קבלה:
בעלי סוג 03 במצבעות רכב  
רישיון נהיגה ב'
בעל אזרחות ישראלית

מתכונת הקורס: לימודי ערב
בוגרי הקורס שיעמדו בבחינות המינהל של משרד התחבורה ויסיימו בצלחה את קורס ההסמכה יהיו זכאים לקבלת כתב הסמכה לניהול מוסך