המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
הסמכה במרכבי רכב וצביעתם

מטרת הקורס:הכשרת בעלי שלב הגבוה ביותר במרכבי רכב וצביעתם לבעלי כתב הסמכה לניהול מוסך.
נושאי הלימוד:תורת המקצוע-מרכבי רכב וצביעתם, הכרת הרכב, ריתוך במרכב הרכב, תיקון וטיפול במרכב הרכב, תורת החומרים, תורת הכלים, צבעות רכב, בתיחות בעבודה, שריפה וכיבוי אש ויסודות בערה ראשונה.
מינהל - לימודי חוקי העבודה, תקנות משרד התחבורה, פיננסים, שיווק וניהול המוסך
היקף הקורס: 230 שעות  + 280 שעות מינהל למנהלי מוסך
תנאי קבלה:
בעלי סוג 03 במרכבי רכב וצביעתם 
רישיון נהיגה ב'
בעל אזרחות ישראלית

מתכונת הקורס: לימודי ערב
בוגרי הקורס שיעמדו בבחינות המינהל של משרד התחבורה ויסיימו בצלחה את קורס ההסמכה יהיו זכאים לקבלת כתב הסמכה לניהול מוסך