המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
ללמוד רכב ברמה הכלל עולמית-מאת: חנוך ג.

ההתפתחות הטכנולוגיות בכלל ורשת האינטרנט בפרט, יצרה תשתית המאפשרת יישום של למידה בשיטת ה-למידה מרחוק/אינטרנטית. יצרני הרכב הגדולים בעולם דוגלים בשיטת למידה המאופיינת בשיעורים מקוונים עתירי טכנולוגיות להוראה מרחוק ומציעה קורסים מקוונים"מלאים" או "משולבים" ללא מגבלות של זמן ומקום בתחום מערכות הרכב.
היתרון העצום של ה-e-learninig הינו בראש ובראשונה למידה בזמן פנאי ובקצב האישי שלך, שנית הסימולציות המלוות מפעילות ארבעה חושים שמדמים מצב ריאלי בו מתמודד טכנאי השירות בעבודה, ובעיקר היכולת הבלתי מוגבלת של מערכת זו להתעדכן בזרם הפיתוחים הטכנולוגיים וליצור סטנדרטים אחידים ואוניברסאליים לרמת ידע.

כל מאבחן וחשמלאי רכב חייב לשלוט היטב בשימוש ברב מודד דיגיטלי לצורך מדידת התנגדות, מתח וזרם במערכות החשמל, האלקטרוניקה ותקשורת המחשבים ברכב.

הלימודים מתמקדים בהכרת השימוש בתפעול הרב מודד הדיגיטלי תוך תרגול עצמי בשימוש במד התנגדות, מד מתח, מד זרם רגיל ומד זרם השראתי ותרגול באבחון מפלי מתח.

היקף הקורס 6 מודולים.

אופן שימוש באוסצילוסקופ וברב מודד

כל מאבחן וחשמלאי רכב חייב לשלוט היטב בשימוש ברב מודד דיגיטלי לצורך מדידת התנגדות, מתח וזרם במערכות החשמל, האלקטרוניקה ותקשורת המחשבים ברכב ובשימוש באוסצילוסקופ לצורך מדידת אותות מהחיישנים השונים ברכב ומדידת האותות הדיגיטליים העוברים בקווי התקשורת ברכב. הפרעות בקווי התקשורת ניתן למצוא אך ורק באמצעות אוסצילוסקופ.

הלימודים מתמקדים בהכרת השימוש בתפעול הרב מודד הדיגיטלי תוך תרגול עצמי בשימוש במד התנגדות, מד מתח, מד זרם רגיל ומד זרם השראתי ותרגול באבחון מפלי מתח ובנוסף, הכרת השימוש באוסצילוסקופ תוך תרגול עצמי בשימוש באוסצילוסקופ במדידה של כל החיישנים והמפעילים במערכת ניהול מנוע בנזין.

היקף הקורס 12 מודולים.

 

 

אבחון תקלות במערכות התנעה וטעינה.

כל מאבחן וחשמלאי רכב חייב להכיר היטב את עקרון הפעולה של מערכת ההתנעה והטעינה לצורך איתור תקלות במערכות אלו, יצרני הרכב ממעטים בהסברים על מערכות אלו ובבתי הספר המקצועיים בישראל, ממעטים ללמד מערכות אלו.

הלימודים מתמקדים בהכרת מבנה המערכות, הכרת מרכיבי המערכות (מתנע ואלטרנאטור), עקרון פעולתם, בדיקות ואבחון תקלות במערכות אלו תוך שימוש ברב מודד למדידת מתח וזרם.

היקף הקורס 16 מודולים.

 

רשתות תקשורת ברכב ואופן שימוש באוסצילוסקופ.

כל מאבחן וחשמלאי רכב חייב להכיר היטב את תחום בקרת ממשק נתונים בין יחידות הבקרה וערוצי התקשורת השונים להפעלת מערכות שונות ברכב. אם בעבר היו עד שלושה קווי תקשורת שונים ברכב, כיום ישנם שישה ושבעה קווי תקשורת שונים ברכב. ובמקום שלושה מחשבים ברכב, ברכבים אירופיים ישנם מעל שבעים מחשבים שונים ברכב.  

קורס זה הוא המקיף ביותר בעולם בנושא זה. הלימודים מתמקדים בהכרת מבנה פרוטוקול CAN BUS המגדיר את תהליך החלפת המידע בין המחשבים שברכב, אופי וקצב העברת הנתונים במערכת זו, כמו כן, עקרון פעולה ואבחון תקלות בתקשורת .CAN BUS ובנוסף, הכרת השימוש באוסצילוסקופ תוך תרגול עצמי בשימוש באוסצילוסקופ במדידה של כל החיישנים והמפעילים במערכת ניהול מנוע בנזין.                                              

היקף הקורס 18 מודולים.

 

מערכות בטיחות ברכב

ההשתלמות מציעה סקירה של מספר מערכות בטיחות ברכב המודרני. כשבפועל היא מתרכזת במערכת כריות האוויר,  תוך שימוש באמצעי זהירות בזמן אבחון תקלות ברכב, מותחני חגורות ברכב הגנה אקטיבית מפני פגיעה בהולכי רגל.

הלימודים מתמקדים בהכרת מבנה המערכות, הכרת מרכיבי המערכות (כריות אוויר, מותחני חגורות ועוד) ועקרון פעולתם.

היקף הקורס 13 מודולים.

מערכת ניהול מנוע בנזין – הזרקה רגילה והזרקה ישירה

כל מאבחן רכב חייב להכיר היטב את עקרון הפעולה של מערכת הזרקת בנזין רגילה ומערכת הזרקת בנזין ישירה. אי הכרת תפקיד ועקרון פעולת המערכת גורר את המאבחן להחליף חלקים במנוע תוך ניסיון לפתור את התקלה. המאבחנים המנוסים יודעים שקוד תקלה שהופיע בסורק התקלות, לא תמיד מצביע שהחיישן או המפעיל לא תקין, בעיקר כשמדובר במערכת ההזרקה הישירה, שהיא באופן יחסי לרוב בעלי המקצוע בישראל מערכת חדשה לגמרי ולכן אין ניסיון מעשי בתיקון מערכת זו. 

הלימודים מתמקדים בהכרת מבנה המערכת, הכרת מערכת הדלק, זיהוי החיישנים והמפעילים במערכת. הלימודים באמצעות המחשב  מאפשרים להמחיש בצורה המיטבית ביותר את עקרון פעולת המערכת.

היקף הקורס 18 מודולים.

 

חיישנים ומפעילים

כל מאבחן רכב חייב להכיר היטב את מבנה ועקרון הפעולה של החיישנים והמפעילים השונים במערכות הזרקת הבנזין והדיזל המבוקרים מחשב וזאת, לצורך אבחון רכיבים אלו במערכות השונות. אי הכרת תפקיד ועקרון פעולת החיישנים והמפעילים גורר את המאבחן להחליף חלקים במנוע תוך ניסיון לפתור את התקלה, המאבחנים המנוסים יודעים שקוד תקלה שהופיע בסורק התקלות, לא תמיד מצביע שהחיישן או המפעיל לא תקין,

קורס זה הוא המקיף ביותר בעולם בנושא זה. הלימודים מתמקדים בהכרת מבנה ועקרון פעולת החיישנים והמפעילים השונים, זיהוי החיישנים והמפעילים במערכות הזרקת הבנזין והדיזל המבוקרים מחשב. הלימודים באמצעות המחשב  מאפשרים להמחיש בצורה המיטבית ביותר את עקרון פעולת החיישנים והמפעילים.

היקף הקורס 18 מודולים.

מערכת ניהול מנוע דיזל – הזרקת מסילה, בקרת דיזל אלקטרונית ומזרק משאבה.

כל מאבחן רכב חייב להכיר היטב את עקרון הפעולה של מערכות הזרקת הדיזל האלקטרוניות ומערכת המסילה המשותפת. אי הכרת תפקיד ועקרון פעולת המערכת גורר את המאבחן להחליף חלקים במנוע תוך ניסיון לפתור את התקלה.המאבחנים המנוסים יודעים שקוד תקלה שהופיע בסורק התקלות, לא תמיד מצביע שהחיישן או המפעיל לא תקין. זוהי ההזדמנות למכונאי שעסק בעבר במערכת הדיזל להיכנס לעולם מערכות הדיזל המבוקרות מחשב ולחשמלאי הרכב שלא עסק בתיקונים במנוע דיזל להיחשף וללמוד מערכות אלו.

הלימודים מתמקדים בהכרת מבנה המערכות, הכרת מערכות הדלק, זיהוי החיישנים והמפעילים במערכות. הלימודים באמצעות המחשב  מאפשרים להמחיש בצורה המיטבית ביותר את עקרון פעולת המערכות השונות.

היקף הקורס 20 מודולים.