המכללה לרכב facebook
twitter המכללה לרכב
03-5453222
המכללה לרכב
עבר אל מול עתיד, מאת:קובי אביטל

הכשרת נוער כפיתוח עתודות כ"א מקצועי (לטווח ארוך) לצמיחה כלכלית ולרווחת המשק במדינת ישראל מתבצעת במסגרות חינוך על-יסודי במשרד החינוך ובמשרד התמ"ת. משרד החינוך מכשיר תלמידים בנתיב טכנולוגי- בגרותי נטול התמחות מעשית מחד ועם אופק להמשך לימודים על-תיכוניים במסלול טכנאי והנדסאי מאידך, או לסיום יב' שנים עם תעודת טכנאי בפרויקט טו"ב. המסגרת השנייה האמונה על תחום זה הינה האגף להכשרה מקצועי במשרד התמ"ת המקיים הכשרות מקצועיות בביה"ס תעשייתיים המשלבים לימודים לצד התמחות ייעודית.

הכשרת מבוגרים ופיתוחם לכ"א מקצועי לטווח הקצר והבינוני, מתבצע במסגרת משרד התמ"ת במכללות טכנולוגיות, מרכזי הכשרה פרטיים וממשלתיים, הכשרה פנים מפעלית והכשרה משולבת.

מנגנון זה הפועל מראשית שנות החמישים במדינה נתן מענה לצורכי המשק והחברה הישראלית הצומחת, כשהעובדות והממצאים האמפיריים במחקרים שנעשו לאחרונה במס' ענפים והרכב בראשם, חושפים מצב אקוטי אליו איגוד המוסכים כגוף יציג של הענף נקרא לדגל.  

עבר

תנועת העבודה החלוצית בארץ ישראל קדשה את עבודת הכפיים (בעיקר בחקלאות) והפכה את צורכי השעה לערך בפני עצמו. ברוח זו נוסד בישראל ביה"ס התעשייתי כמסגרת ייחודית בראשית שנות החמישים כאחד ממסלולי החניכות בפיקוח משרד העבודה בו הונהגה תוכנית לימודים מתמחה המכוונת ישירות לסוג העבודה המתבצעת במוסך. מסגרת לימודים זו הייתה מכוונת בעיקרה לשבור את המתאם בין השכבה הסוציו אקונומית ממנה בא התלמיד לבין הישגיו ויכולות ניעותו החברתית כלכלית כבוגר. החינוך הטכנולוגי במסגרות משרד החינוך צמח מיתוך החינוך המקצועי בהכשרת בעל מקצוע מסלולים החל מדו ותלת שנתיים ועד לחמש שנתי בהכשרת טכנאי.

שיאה של הפעילות הזו בסוף שנות השבעים כשיותר ממחצית מהתלמידים בישראל (52%) למדו בבתי ספר מקצועיים במסגרת הכנה לתעודת בגרות טכנולוגית במסלול מסמ"ר ואת היותר מוכשרים להמשך לימודים להנדסאים במסלול מסמ"ת.   

הביקורת כלפי החינוך הטכנולוגי שהלכה וגברה במחצית שנות השמונים כי הכשרה זו אינה עונה על צורכי כ"א מקצועי למשק המודרני ויתרה מכך מנתבת צעירים רבים משכבות החברה הישראלית החלשות לעיסוקים נמוכי-מיצב ומונעת מהם אפשרות של ניעות חברתית, גרמה לשינוי מתכונתו ותדמיתו של החינוך הטכנולוגי.

הרפורמה שביצע משרד החינוך בשנות התשעים בחינוך הטכנולוגי בישראל כוונה ליצירת מסלולי לימוד תוך שימת דגש לחלק העיוני והרחבת הבסיס המדעי, כשפועל יוצא מכך הוא הפחתה משמעותית בשעות הלימוד המוקדשות לעבודה מעשית והמשמעות הישירה לכך הינה קיצוץ חד וכואב בחינוך הטכנולוגי "היקר" באנלוגיה לתקציב החינוך העיוני שאינו מצריך משאבים והצטיידות יקרה.

 

 הווה

השינוי הרדיקאלי של הועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגי יצר דיפרנציאציה גוברת במסלולי ההכשרה מקצועית (במגמת רכב בפרט) למגמה עיונית ועימו קיטוב בולט בין שתי המסגרות ההולך ומתעצם באופן מגמתי עד היום:

-ההכשרה המקצועית במגמת רכב סובלת מאוריינות חזותית לקויה שמשדרת דימוי נמוך למקצוע, היעדר תהליכים במבנה הארגוני לרענון סגל ההוראה, היעדר הכשרה וקליטת מורים חדשים בתחום למערכת, אי-עדכון תכניות הלימוד בהלימה לעידן הנוכחי והצבת ברירת מחדל לתלמידים טעוני טיפוח את מגמת הרכב.

-לימודים במגמה עיונית לעומת זאת, קבלו צביון יוקרתי כשהמשך לימודים באקדמיה מהווה אופק טריוויאלי לכל דחפין כשמערכת משרד החינוך מעודד לתחרות הישגית להעלאת אחוז זכאים לתעודת בגרות את מנהלי בתי הספר.  

העובדות הנ"ל הביאו לצמצום משמעותי של מס' התלמידים הלומדים בהכשרה מקצועית בישראל ל-35% כשאחוז חד-ספרתי ללומדים מתוכם במגמת הרכב, צמצום מוסדות ההכשרה ברחבי המדינה ולפגיעה קשה במסגרות צה"ל בכ"א סדיר ומילואים ובמשק הישראלי.

תכנית הלימודים במכללות הטכנולוגיות למבוגרים הפועלות במסגרת מה"ט להכשרת טכנאי והנדסאי רכב ממעניקה ראייה רב-תחומית מדעית שמעניקה לבוגרים יתרון משמעותי להמשך התפתחותם האקדמית. בהשתלבות הבוגרים במרכזי השירות זיהינו פערים בין שליטתם בתכנים מדעים תיאורטיים לבין הדרישה למיומנויות טכניות ובקיאות פרגמאטית במערכות רכב מתקדמות כמצופה מהנדסאי.   

נוכח הדיסוננס המתעצם, מצד אחד יוקרתו של המקצוע מתבטאת בהתפתחות טכנולוגית ושינויים מרחיקי לכת במערכות הרכב הנעים בכבישים המציבים דרישה וסטנדרטים גבוהים, הכשרה דינאמית וסיסטמאתית לאנשי שירות, כשמצד שני תחום ההכשרות בענף הנמצא בחזקתן של שלושה משרדים ממשלתיים- תחבורה, תמ"ת והחינוך וסיווגים מקצועיים בידי הסתדרות העובדים, מזה שלושה עשורים עומד באופן דיכוטומי לקדמה הנדרשת. 

המציאות הפרובלמאטית הביאה את המשרדים הממשלתיים הנ"ל לחקור את הנושא עם ועדות מקצועיות נפרדות ומשולבות על-מנת לייצר פתרונות יצירתיים מהירים, כשעל הפרק עולות השאלות והתהיות העקרוניות: האם יוכלו לצאת ממרחב ההכשרות המסורתיות והמייגעות חרף הביורוקרטיה המנחה אותם למסלולי הכשרה אטרקטיביים ? האם יוקצו משאבי עתק למוסדות ההכשרה כדי להצטייד בטכנולוגיה עדכנית לצד תקציבים שוטפים קבועים לעדכונים ושדרוגים ? האם ידאגו לגיוס סגל מאסיבי להוראה איכותית ומעודכנת- ומי יהיה הגוף שיכשירם לכך ? האם יתגמלו את המורים בשכר תחרותי ? ועוד...

בל נשכח כי מימד הזמן הינו גורם אקוטי ביותר נוכח הזנחת התחום מזה למעלה מעשור, כך שהשינוי המיוחל נדרש לעמוד במשימה אתגרית ביותר !

עתיד

המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים מזה חי שנים מספקת מענה מקצועי לקידום עמיתי איגוד המוסכים

ולשדרוג והכשרתו מקצועית של כל דורש. לפני שנה, עברה הנהלת המכללה שדרוג הכולל הצבת פונקציה

חדשה שעוסקת במחקר ופיתוח מקצועי בתחום ההכשרות המביאה עימה רוח חדשה בבקיאות ושליטה ובעיקר ניסיון

רב שנים במימושו של מודל הכשרה מקצועי לרכב בגרמניה, המיושם ברוב מדינות אירופה המתועשות.

מודל זה משרת הלכה למעשה את השווקים הרלוונטיים בעולם מזה מאות שנים חרף השינויים הטכנולוגיים

הגלובאליים וההשפעות הגיאו-פוליטיות בעידן הנוכחי, שומר על מיצובו ואיכות תוצריו בפריון העבודה.

זו בדיוק גם הסיבה לכך שלפני מספר שנים, נציגות המשרדים הממשלתיים הישראלים יצאה לחקור את המודל הנ"ל

להעתיקו במתכונתו המלאה או באדפטציה לישראל והסתפקה עד כה בהנפקת חוברת רעיונות בלבד.

נוכח היתרון המשמעותי של איגוד המוסכים המתבטא באחיזה בעובדות הבאות:

מתכונת ותוכניות לימוד מלאות של לימודי הגזלה-מכונאי מוסמך וה-MEISTER – תכניות לימוד עדכניות ועתידניות

- מתכונת בחינות מלאה להסמכה לגזלה ו-MEISTER (עיוני ומעשי)

- קיים שת"פ וליווי פדגוגי-מקצועי של הקולגות במכללה הגבוהה לרכב של איגוד המוסכים בגרמניה בערוץ דיאלוג ישיר ובמחויבותם של שני הצדדים לכתב אמנה חתום

-ניסיון של ארבעה מחזורים (100 סטודנטים) בהכשרת MEISTER לטרום הנדסאים 

-קשת רחבה של סגל הוראה צעיר ואתגרי לצד ותיק המשמש אבן שואבת לצעירים

-מסלול להכשרת סגל הוראה הישראלי בגרמניה להוראה רפלקטיבית (רישיון הוראה בילטראלי)

- תשתית פיזית רחבה: סניפים בת"א וחיפה, שלוחות בירושלים, ב"ש, מכללת תל-חי, מכללת אגד ומכלת כינרת ונכונות מלאה לשקעה רחבה במתקנים, ציוד ואמצעי הוראה ובחינה 

-הירתמותם של גופים ומוסדות לדרך

- איגוד המוסכים מניף את דגל הכשרות המקצועיות מיתוך אחריות מלאה לעתידו ולויאליות הענף, לעובדים, לבעלי המוסכים, לגופים ולמוסדות ולמען העלאת איכות השירות לאזרחי המדינה לאור היתרונות הנ"ל, אנו משוכנעים שמסכת הדיונים שמתקיימת עם הרגולטור מזה תקופה תניב פרי בקרוב מאוד להשקת המודל הנ"ל במדינת ישראל.